day lam dep | day nau an | gia su | trong trot | du hoc | du lich | dien dan rao vat | tam trang | giam beo | Chan dien, tham dien, dem dien |
Phần mềm quản lý Bệnh viện
Phân hệ báo cáo tổng hợp, giám sát

7.1. Kết xuất dữ liệu

 • Kết xuất dữ liệu ra Foxpro theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội

 

Hình 18: Kết xuất dữ liệu của bệnh viện sang dữ liệu foxpro của Bảo hiểm xã hội

 • Kết xuất dữ liệu theo chuẩn báo cáo thống kê do Bộ Y tế ban hành

 

Hình 19: Kết xuất dữ liệu theo chuẩn báo cáo thống kê của Bộ Y tế ban hành

 

Hình 20: File dữ liệu kết xuất theo chuẩn Medisoft 2003

 

7.2. Các báo cáo thống kê

 • Cán bộ công chức
 • Hoạt động khám bệnh
 • Hoạt động điều trị
 • Hoạt động phẫu thuật thủ thuật
 • Hoạt động sức khỏe sinh sản
 • Hoạt động cận lâm sàng
 • Dược bệnh viện
 • Trang thiết bị y tế
 • Hoạt động chỉ đạo tuyến
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Hoạt động tài chính
 • HĐTC chi tiết về thu viện phí, bảo hiểm
 • HĐTC chi tiết về các khoản thu chi
 • HĐTC các khoản không thu được
 • Tình hình bệnh tật tử vong tại bệnh viện
 • In trang bìa báo cáo
 
Phân hệ quản lý bảo hiểm xã hội

Phân hệ này được sử dụng tại phòng thanh toán Bảo hiểm xã hội, bệnh viện không cần phải sử dụng phần mềm khác của Bảo hiểm xã hội mà kết xuất dữ liệu theo yêu cầu của Bảo hiểm, phân hệ này giúp cho bệnh viện chỉ sử dụng duy nhất một hệ thống (đã được Bảo hiểm xã hội chấp thuận hiện sử dụng tại BV Đống Đa). Các chức năng chính của phân hệ gồm có:

 • Phiếu khám bệnh
 • Chi tiết chi phí thuốc
 • Chi tiết chi phí cận lâm sàng
 • Chi tiết chi phí dịch vụ
 • Thông tin nhanh: báo cáo tổng quát về số liệu kế toán của toàn bộ phòng khám
 • Chi phí thuốc khám ngoại trú
 • Chi phí dịch vụ kỹ thuật ngoại trú
 • Thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú
 • Thống kê theo đối tượng
 • Thống kê theo số lần khám bệnh
 • Tổng hợp tình hình khám chữa bệnh BHYT 

 

Hình 14: Số liệu kế toán theo đối tượng bảo hiểm y tế

 
Phân hệ quản lý viện phí

4.1. Viện phí ngoại trú

 • Viện phí ngoại trú phòng khám (tự nhập): khi Modul Viện phí chưa kết nối với Modul khám bệnh.
 • Viện phí phòng khám: khi Modul Viện phí đã kết nối với Modul khám bệnh phòng khám.

4.2. Viện phí nội trú

 • Tạm ứng tạm thu:
 • Bảng kê viện phí ra viện
 • Thanh toán ra viện
 • Danh sách bệnh nhân đã thanh toán viện phí: Xem danh sách BN đã thanh tóan ra viện theo từng loại đối tượng, ngày thu, quyển thu, số biên lai, tổng tiền.
 • Cảnh báo danh sách bệnh nhân thiếu tiền

 

Hình 13: Bảng kê thanh toán viện phí ra viện

4.3. Thống kê, báo cáo viện phí

 • Báo cáo thống kê viện phí phòng khám
 • Báo cáo thống kê viện phí phòng khám tự nhập
 • Danh sách bệnh nhân tạm thu tạm ứng
 • Báo cáo thống kê viện phí nội trú
 • Báo cáo thất thu viện phí
 • Thống kê theo tên dịch vụ
 • Các thống kê khác theo yêu cầu của bệnh viện
 
Phân hệ quản lý dược

2.1. Tiện ích

 • Lập dự trù thuốc nhập nội
 • Lập dự trù thuốc cần mua
 • Bảng thống kê kinh phí mua sắm trong năm
 • Bảng theo dõi hạn sử dụng của thuốc
 • Bảng kê thu hồi thuốc
 • Quản lý danh mục:
  • Nhân viên
  • Nhà cung cấp
  • Danh mục kho
  • Nguồn kinh phí
  • Đơn vị tính
  • Phân loại thuốc vật tư
  • Phân nhóm thuốc vật tư
  • Dạng bào chế
  • Kiểu dị ứng
  • … và các danh mục khác

-         Khai báo giá thuốc

-         Quản lý số lượng tồn của thuốc theo các đánh giá tồn tối đa, tồn tối thiểu

-         Phân tích việc sử dụng hợp lý nguồn kinh phí mua sắm thuốc

-         Xem số lượng tồn chi tiết của kho: chi tiết từng loại thuốc của từng loại kho, màu đỏ là thuốc quá hạn sử dụng, màu xanh là sắp hết hạn, để đưa ra xuất hủy thuốc đã hết hạn, và xuất dùng những loại gần đến hạn.

-         Quản lý số lượng tồn tủ trực của khoa lâm sàng: danh sách và số lượng thuốc hiện có tại tủ trực của khoa điều trị: nguồn kinh phí,

-         Quản số lượng tồn tủ trực phòng khám: danh sách và số lượng thuốc hiện có tại tủ trực của phòng khám bệnh.

 

Hình 04: Phân tích việc sử dụng hợp lý nguồn kinh phí mua sắm thuốc

2.2. Quản lý nhập - xuất -  tồn

 • Quản lý nhập thuốc theo các lý do nhập khác nhau và các thông tin nhập khác nhau:
  • Nhập mới
  • Nhập pha chế
  • Nhập thuốc hoàn trả khoa phòng
  • Nhập hoàn trả ngoại viện
  • Phiếu tạm nhập thuốc
  • Theo từng lý do nhập khác nhau có in kèm theo mẫu phiếu nhập và một số biên bản kiểm nhập theo mẫu quy định của Bộ Y tế

Hình 05: Màn hình nhập thuốc

 • Quản lý xuất thuốc:
  • Xuất thuốc khoa phòng
  • Xuất chuyển kho
  • Xuất vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm khoa phòng
  • Xuất lĩnh bù tủ trực
  • Xuất cơ số tủ trực
  • Xuất bổ sung cơ số tủ trực
  • Xuất thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú
  •  Xuất thuốc chương trình
  • Xuất thuốc ngoại viện
  • Xuất thanh lý thuốc
  • Xuất thuốc hỏng vỡ
  • Xuất hủy thuốc
  • Xuất trả nhà cung cấp
  • Xuất chuyển nguồn

Hình 06: Màn hình xuất thuốc từ kho chính

 • Các chức năng cấp phát, nhập lại qua mạng:
  • Cấp phát đơn thuốc phòng khám
  • Cấp phát thuốc bệnh nhân nội trú
  • Cấp phát bổ xung cơ số tủ trực
  • Nhập trả thuốc theo khoa phòng
  • Nhập trả thuốc bệnh nhân nội trú
  • Xem chi tiết thuốc của từng bệnh nhân
  • Cấp phát đông y cho bệnh nhân nội trú
  • Nhập trả đông y theo bệnh nhân nội trú
  • Cấp phát thuốc cho phòng khám
  • Nhập trả thuốc theo phòng khám
  • Cấp phát vật tư tiêu hao, y cụ cho phòng khám

Hình 07: Màn hình cấp thuốc cho bệnh nhân ngoại trú qua mạng

 

Hình 08: Màn hình cấp thuốc bệnh nhân điều trị nội trú

2.3. Quản lý thống kê báo cáo

 • Thẻ kho
 • Báo cáo xuất nhập tồn (tài chính)
 • Sổ chi tiết vật tư (tài chính)
 •  Sổ chi tiết xuất nhập tồn
 • Báo cáo sử dụng thuốc hóa chất vật tư tiêu hao:
 • Báo cáo xuất thuốc nội trú
 • Báo cáo lĩnh thuốc các khoa
 • Báo cáo xuất thuốc BHYT ngoại trú
 • Biên bản kiểm nhận thuốc tổng hợp
 • Sổ tổng hợp vật tư
 • Báo cáo kiểm kê tồn kho
 • Báo cáo xuất nhập tồn tổng hợp
 • Báo cáo sử dụng thuốc của khoa phòng
 • Báo cáo sử dụng thuốc theo phân loại
 • Biên bản kiểm nhập thuốc theo phân loại
 • Biên bản kiểm kê thuốc theo phân loại
 • Báo cáo xuất kho
 • Báo cáo xuất hủy thuốc
 • … và các biểu mẫu báo cáo thống kê khác theo yêu cầu của bệnh viện.
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 2

Hỗ trợ trực tuyến

Cao Viết Cường
Đặng Vũ Toàn
093 2 204 663
094 8 009 930
cuongcv@emed.vn toandv@emed.vn

Câu hỏi thường gặp

Xem toàn bộ