day lam dep | day nau an | gia su | trong trot | du hoc | du lich | dien dan rao vat | tam trang | giam beo | Chan dien, tham dien, dem dien |
Dự án
Các dự án

Các dự án Hệ thống thông tin do eMED phát triển đã và đang triển khai:

 • Phần mềm Hệ thống thử nghiệm quản lý thông tin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu của Bộ Y tế và các Sở Y tế (2012);
 • Phần mềm Báo cáo và quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý môi trường y tế – Cục quản lý môi trường y tế, Bộ y tế (2012);
 • Bệnh viện lao và bệnh phổi Ninh Bình (2012);
 • Bệnh viện Mắt Ninh Bình (2012);
 • Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biển đổi khí hậu - Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y Tế (2011);
 • Tư vấn về việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý y tế dự phòng - Bộ Y Tế (2011 - 2012);
 • Trung tâm y tế huyện Kim Sơn - Ninh Bình (2011);
 • Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương I (2010);
 • Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam CuBa – Đồng Hới (2010);
 • Phần mềm quản lý và bộ cơ sở dữ liệu về y tế dự phòng; Cung cấp phần mềm hệ thống - thuộc dự án: "Hệ thông tin quản lý y tế dự phòng giai đoạn 2008 - 2010";
 • Bệnh viện Đa Khoa Bảo Thắng – Lào Cai (2010);
 • Bệnh viện Đa Khoa Đông Anh (2008);
 • Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Hà Nội (2009 - 2010);
 • Bệnh viện Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007);
 • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (2007);
 • Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (2007);
 • Bệnh viện Xây dựng - Bộ Xây dựng (2007);
 • Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa (2007);
 • Bệnh viện Mắt Bán công Hà Nội (2007);
 • Phần mềm nhập liệu và xử lý báo cáo kiểm tra bệnh viện toàn quốc cho Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y Tế (2007);
 


Hỗ trợ trực tuyến

Cao Viết Cường
Đặng Vũ Toàn
093 2 204 663
094 8 009 930
cuongcv@emed.vn toandv@emed.vn

Câu hỏi thường gặp

Xem toàn bộ