day lam dep | day nau an | gia su | trong trot | du hoc | du lich | dien dan rao vat | tam trang | giam beo | Chan dien, tham dien, dem dien |
Công nghệ hiện đại

a. Khảo sát và phân tích hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng theo chuẩn quốc tế UML, công cụ thiết kế Rational Rose.

b. Ngôn ngữ lập trình: sử dụng C#.NET là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, là một trong những công nghệ hiện đại đang được sử dụng rộng rãi.

c. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 9.1 phù hợp cho bài toán lớn (các bài toán về môi trường bệnh viện), đảm bảo quản trị được số lượng bản ghi của bệnh viện tăng trưởng một cách nhanh chóng d. Công cụ thiết kế biểu mẫu báo cáo thống kê: Crystal Report 10 cho phép thiết kế trực quan, thuận tiện cho việc kết xuất các báo cáo thống kê theo yêu cầu quản lý.

e. Hệ thống hoạt động trên môi trường mạng theo kiến trúc khách/chủ (client/server)

f. Một số công cụ hiện đại khác sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống:

i. Quản lý dự án: Microsoft Project 2005.

ii. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Case Studio version 2.3

iii. Thiết kế truy vấn dữ liệu: SQL Navigator version 5.3

v. Quản lý mã nguồn: Microsoft Visual SourceSafe 2005

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cao Viết Cường
Đặng Vũ Toàn
093 2 204 663
094 8 009 930
cuongcv@emed.vn toandv@emed.vn

Câu hỏi thường gặp

Xem toàn bộ