day lam dep | day nau an | gia su | trong trot | du hoc | du lich | dien dan rao vat | tam trang | giam beo | Chan dien, tham dien, dem dien |
Đảm bảo an toàn dữ liệu

a. Cơ chế xác thực: thực hiện theo 3 cấp

i. Xác thực của hệ điều hành

ii. Xác thực của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

iii. Xác thực của phần mềm.

b. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

i. Tự động hóa quá trình sao lưu dữ liệu

ii. Cung cấp chức năng phục hồi dữ liệu khi cần thiết.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cao Viết Cường
Đặng Vũ Toàn
093 2 204 663
094 8 009 930
cuongcv@emed.vn toandv@emed.vn

Câu hỏi thường gặp

Xem toàn bộ