day lam dep | day nau an | gia su | trong trot | du hoc | du lich | dien dan rao vat | tam trang | giam beo | Chan dien, tham dien, dem dien |
Khả năng thích ứng, thuận tiện cho người dùng

a. Giao diện người dùng phải được thống nhẩt theo một khuôn mẫu chung

b. Giao diện làm việc phải đảm bảo được tính thân thiện

c. Với một tác vụ của người dùng chỉ cần thao tác trên một giao diện duy nhất

d. Giao diện làm việc phải cung cấp các tiện ích cho phép người dùng đơn giản hóa quá trình nhập liệu.

e. Việc thiết kế giao diện phải phù hợp với quy trình thông tin sử dụng và giảm thiểu thời gian nhập liệu.

f. Các module phải được tích hợp với nhau, quản lý đăng nhập theo user sử dụng module.

g. Thời gian truy cập dữ liệu nhanh chóng ≤ 5 giây

h. Các thao tác lựa chọn phải đơn giản (khi lựa chọn dữ liệu phải được cập nhận luôn).

i. Hệ thống thực hiện theo thời gian thực (Real time).

j. Hệ thống được đóng gói và cài đặt đơn giản (cho cả máy trạm và máy chủ)

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cao Viết Cường
Đặng Vũ Toàn
093 2 204 663
094 8 009 930
cuongcv@emed.vn toandv@emed.vn

Câu hỏi thường gặp

Xem toàn bộ