day lam dep | day nau an | gia su | trong trot | du hoc | du lich | dien dan rao vat | tam trang | giam beo | Chan dien, tham dien, dem dien |
Tính mở

a.Hệ thống được thiết kế đảm bảo tính mở, thuận tiện cho việc bảo hành bảo trì, nâng cấp và đáp ứng được nhu cầu tiếp tục phát triển trong tương lai.

b. Kết xuất báo báo thống kê theo tiêu chuẩn của BYT ban hành theo QĐ 2824/2004/QĐ-BYT ngày 19/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế

c. Phần mềm và cơ sở dữ liệu sử dụng phông chữ (Unicode) theo tiêu chuẩn: TCVN 6909:2001

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cao Viết Cường
Đặng Vũ Toàn
093 2 204 663
094 8 009 930
cuongcv@emed.vn toandv@emed.vn

Câu hỏi thường gặp

Xem toàn bộ